ТЕМА 1: Разработване на туристически пакети въз основа на съществуващите природни и културни ресурси на трансграничния регион

В първата част се разглеждат разновидностите на културните турове, предимствата и недостатъците на всеки от тях, както и процесът на създаване на пакетно пътуване. Тази част е насочена както към млади предприемачи, които тепърва навлизат в света на бизнеса, така и към вече функциониращи туроператори, които биха желали да диверсифицират портфолиото си.