МОДУЛ 3: УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

Модул 3 е насочен към устойчивото управление на културното наследство и се състои от две части: ТЕМА 1: „Валоризация на наследството в трансграничните региони“ и ТЕМА 2: „Добри практики в устойчивото управление на туризма“.